Peter Bystrup

Peter Bystrup

95% sker pr. automatik

I forlængelse af indlægget om at gøre sig umage, vil jeg i dette indlæg stille skarpt på, hvorfor dét er så svært at blive i de umage og ønskede handlemønstre / handlinger.

Først vil jeg skabe et billede af, hvad der er den primære årsag til, at du handler og dermed gør som du gør i dit liv. Dette i første omgang ved at skabe forståelse for, hvor dine handlinger udspringer fra.


Størstedelen af alt du gør, sker pr. automatik fra din underbevidsthed som er en central del af dit sind. Forestil dig underbevidstheden som et gammeldags kassettebånd. Hver morgen når du står op, starter dette bånd med at spille – helt indtil du går i seng igen.

95% af alt hvad du gør og udretter, og måden du gør og udretter på, er indspillet på dette bånd indtil du er ca. 7 år gammel. Du har i dine barndomsår været i en fase der kaldes download-fasen, hvor du har forstået og downloadet livets mange regler, og måden du er og gør på i dit liv.

Denne indspilning på båndet kaldes paradigmer eller vanemønstre, og styrer altså op mod 95% af din adfærd. Dette uden din bevidste opmærksomhed. Du har helt sikker prøvet at ligge mærke til, at du har udført bestemte handlinger, uden at du har tænkt over, at du har gjort dét.

Din tur på toilettet om morgenen, den runde du går i supermarkedet om eftermiddagen eller måden du laver madpakken på om aftenen, er eksempler på adfærd, der er indspillet på dit kassettebånd. Dét du tror der er muligt i dit liv, og om du generelt er positiv eller negativ indstillet overfor alting ligeså.

Når du beslutter dig for, at noget bør og skal ændres i dit liv, er du aktiv i den bevidste del af dit sind – kaldet bevidstheden. Du udfører efterfølgende handlingerne svarende til dine beslutninger via din krop.

Dét første stykke tid er det ikke umiddelbart et problem at udføre de nye handlinger der skal til, for at skabe de nye resultater, som du ønsker dig i dit liv. Motivationen er høj og forventningerne er store.

Hvorfor er 90% af alle nytårsforsæt så (ønsker om forandring) annulleret midt i januar måned – altså kun 14 dage senere?

Fordi den indspilning der er på dit kassettebånd (dine vaner), er lang mere kraftfuld end din nye ide om forandring i dit liv. Din underbevidsthed er altså langt stærkere end din bevidsthed. Bl.a. derfor ser du dig selv fejle igen og igen.

Du skal altså (lettere sagt end gjort) optage nye vaner på dit bånd, så den adfærd der sker pr. automatik understøtter dét, du ønsker dig i dit liv.

Statistisk set er 70% af din vanelige adfærd negativ eller direkte selvdestruktiv og kun 30% positiv og konstruktiv. Læs denne sætning igen, og prøv så engang at tænk over dette.

Hvordan vil du skabe dig et positivt og konstruktivt liv, hvis 95% af dit liv sker uden din bevidste opmærksomhed, og 70% af dét der sker er negativt eller direkte selvdestruktiv?

I næste indlæg uddyber jeg, hvordan du ændrer dine vaner og dermed indspiller på ny på dit kassettebånd, og senere vil jeg introducere dig for en faktor, der er ligeså vigtig at forstå, som dine vaner er, hvis du inderligt ønsker at skabe vedvarende forandringer i dit liv.

Tak fordi du læser med. Jeg glæder mig til at dele med dig igen.

Alt godt med troen på netop dét fra Peter


Del dette opslag